0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Продажба на ипотекиран имот

 

       Първа стъпка е да се намери купувач да закупи имота на предложената продажна цена. Втора стъпка е да се получи предварително писмено съгласие за продажбата му от ипотекарния кредитор, в чиято полза е вписаната ипотека. Трета стъпка е да се изясни собствеността и тежестите относно имота, както и да се подготвят необходимите документи за сделката. В случай, че купувачът ще тегли жилищен кредит за покупката на имота, каквито са около 80% от случаите, предварителното писмено съгласие се изисква задължително от кредитиращата банка на купувача, за да стартира искането на купувача за отпускането му на жилищен кредит. Без това писмено съгласие за продажба кредитиращата банка на купувача, нито ще приеме искането за разглеждане, нито ще отпусне жилищния кредит. Следователно предварителното писмено съгласие от ипотекарния кредитор е ключа/разковничето за сключване на каквато и да било продажба. Четвърта стъпка, след като е одобрен кредита на купувача, се сключва сделката за продажба, едновременно се учредява и новата ипотека в полза на кредитиращата банка на купувача. Вписват се в Агенция по вписванията и след като се получи и съответното Удостоверение за вещни тежести от което да е видно, че новата банка кредитираща сделката има вписана втора по ред ипотека, след тази на ипотекарния кредитор, се превеждат парите по сметката му. Пета стъпка - едва след получаване на парите по сметката на ипотекарния кредитор, той издава Молба-съгласие за заличаване на неговата ипотека върху имота. 

Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!

 

 

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече