0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Продажба на имот

         Продажбата на имот е един процес който изисква време. Започва с обмисляне на това намерение и взимане на решение за продажба на имота.

         Преди да предприемете това действие е хубаво да проверите документите си за собственост. Добре е да се обърнете към адвокат да Ви посъветва, дали са налице всички необходими документи, изрядни ли са и т.н. След това е хубаво да потърсите услугите на агенция за недвижими имоти. Тя ще направи оглед на имота и ще Ви посъветва относно пазарната му цена. Ще го обяви за продажба в сайтовете за недвижими имоти и ще започне да води кандидат-купувачи на имота. Същевременно брокерите ще са винаги с Вас при осъществяването на огледите, както и през цялото време на процеса по намирането на купувач. След намирането на купувач се пристъпва към сключването на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и плащането на задатък. Обикновено се дава едномесечен срок за сключване на сделката във формата на нотариален акт. Този срок е необходим за продавача да доокомплектова неоходимите документи за сделката (схема/скица, данъчна оценка, удостоверение за тежести и др.), а за купувача да подготви необходимата му парична сума, която може да е и чрез банков кредит (каквито са около 80% от случаите). След това се съгласува при кой нотариус ще се сключва сделката, както и деня и часа. Съгласува се текста и клаузите в нотариалния акт и в уречения ден и час се пристъпва към сключване на сделката и разплащане на продажната цена. Трябва да се представят и квитанциите за извършените плащания относно консумативните разходи за имота – ток, вода , парно, стълбищни такси и др. Владението върху имота обикновено са предава на купувача след заплащане на цялата продажна цена. За целта се съставя протокол за въвод във владение, като в него се описва състоянието на имота, както и показанията на електромер, водомери, топломери и др.

Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!

 

 

 

 

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече