0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Покупка на имот

          Покупката на недвижим имот е една от най-решаващите стъпки в живота на човек. Тя определя битието му за дълъг период от време – имайки предвид необходимостта от дълго време на спестявания или тегленето на кредит от банка и изплащането му. За обикновения човек тази стъпка му се случва един-два пъти в живота.

          С оглед на сериозната инвестиция, трябва да се подходи внимателно и добре обмислено към сделката. При сделката за покупка на недвижим имот, нещата са по сложни и по трудни за купувача. За него правната и фактическата обстановка относно конкретния недвижим имот е неясна. Затова е хубаво да се придържате към долуописания съвет.

          След направения избор на имота е необходимо да се обърнете към адвокат. Той ще провери необходимите документи за собственост, както и наличието на другите съпътстващи документи по сделката, с оглед възможността за сключването й по нотариален ред. Адвокатът ще направи правен анализ на собстеността от представените му документи. Ще извърши необходимите справки относно наличието на вещни тежести върху имота (ипотеки, възбрани, наеми, залози и др.). Ще изготви предварителен договор по чл. 19 от ЗЗД за покупко-продажба, който ще предложи на страните и ще го обсъди с тях. Целта на предварителния договор е да се уредят всички съществени клаузи по сделката – предмета т.е. имота, цената, задълженията на продавача и на купувача, сроковете за набавяне на необходимите документи, евентуално отпускането на банков кредит на купувача, даването на задатък (капаро) и др. Предварителният договор гарантира сключването на окончателния договор във формата на нотариален акт. В случай на разногласие, изправната страна по предварителния договор може да иска обявяването му за окнчателен по съдебен ред. Постановенето съдебно решение е документа за собственост на купувача.

          Обикновено се сключва предварителен договор, но е възможно да се пристъпи направо и към сделка във формата на нотариален акт. През целия процес на покупко-продажбата адвоката ще Ви съветва и напътства какви действия е необходимо да се извършат. Така Вие ще сте защитени и спокойни относно придобиването на Вашия нов дом.

 

Адв. Георги Митрев

Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!

   

 

 

 

 

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече