0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

За имотните измами

        За да не попаднете в клопката на имотните измамници, трябва да спазвате няколко правила.      

        Решите ли, че ще продавате недвижим имот, желателно е да се консултирате с адвокат относно изясняване на собствеността на имота и необходимите документи за продажбата му. Това е почти задължително, когато имотът е в режим на съсобственост и не всички документи се намират в един от съсобствениците. Възможно е преди да бъде обявен имотът за продажба, да е необходимо да се извършват някакви правни действия или набавят и други документи. Така ще избегнете вероятността да ви обвинят, меко казано, че заблуждавате бъдещите купувачи или че сте измамници.

        Когато решите да предприемете действия за продажба или покупка на недвижим имот, винаги трябва да се обръщате към агенция за недвижими имоти.

         Агенциите за недвижими имоти са един от най-важните филтри за недопускане на пазара за недвижими имоти да се извършват измами. Те разполагат с добре обучени брокери и ползват услугите на адвокати. Това пресича възможността за измами още в началото.

         Почти всички извършени измами са станали възможни, когато сделките са извършени чрез случайно намерили се „продавачи” и „купувачи”. Обикновено това става, чрез пускане на изгодна оферта за продажба на недвижим имот в хубав квартал или на ниска цена, независимо от квартала.

         При една покупко-продажба на недвижим имот уязвимата страна е купувачът, т.е. той не е наясно със собствеността на имота, има ли възбрани или други тежести върху него. Затова винаги преди да се пристъпи към сключване на предварителен договор и даване на задатък (капаро) или сключване на нотариален акт и разплащане, купувачът винаги задължително трябва да се обърне към адвокат, не към нотариус – каквато грешка правят повечето купувачи.

        Адвокатът изледва собствеността на имота, проверява липсата или наличието на всевъзможни дела, възбрани, наеми и други тежести върху имота. Едва след като адвокатът каже, че няма пречки да се сключи съответния договор и да се извърши плащане, може да се пристъпи към това действие.

        За жалост много хора, спестявайки си разходите за тези консултации, които са дребни в сравнение с цената на имота, впоследствие се оказват измамени. В тези случаи купувачите са загубили няколко десетки пъти по-големи суми, т.е. цялата заплатена сума за имота.  

Николай Митрев

Юрист

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече