0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Трудово право

В областта на Трудовото право, Адвокатска кантора „МИТРЕВ-Г” предлага компетентна правна защита. Притежаваме богат опит във воденето на съдебни дела.

Кантората предлага консултации на работодатели във връзка с:

-          изготвяне на трудови договори;

-          установяване на намалено работно време;

-          извънреден труд;

-          осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

-          налагане на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници или служители;

Кантората предлага консултации на работници или служители във връзка с:

-          искове срещу незаконно уволнение;

-          възстановяване на работа;

-          обезщетения при претърпяна трудова злополука;

-          имуществена отговорност на работодателя;

-          съдействие при неизплащане на обезщетение;

Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече