0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Регистрация на фирми

През  дългогодишната си практика Кантората е регистрирала хиляди фирми, съдействайки на бъдещите търговци да стартират своя успешен бизнес.  В подкрепа на това ние Ви предлагаме комплексна и в същото време експресна услуга.

Посочените цени включват:  всички такси в Агенция по вписванията, нотариални такси, банкови такси и адвокатско възнаграждение.

 

Регистрация на фирми:

 • Едноличен търговец /ЕТ/ - 250 лева

 • Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ - 450 лева

 • Дружество с ограничена отговорност /ООД/ - 500 лева

 • Акционерно дружество /АД/ - 1000 лева

 • Регистрация по ДДС  - 150 лева.

   

  Фирмени промени /промяна на обстоятелства/:

 • Прехвърляне на дружествен дял – 220 лева

 • Приемане на нов съдружник – 200 лева

 • Назначаване на нов управител – 200 лева

 • Промяна в наименование на дружество – 160 лева

 • Промяна в предмета на дейност – 160 лева

 • Промяна в адреса на управление – 160 лева

 • Увеличаване на капитала – 220 лева

 • Назначаване на прокурист – 220 лева

   

  Преобразуване на фирми:

 • Преобразуване от ООД в ЕООД – 250 лева

 • Преобразуване от СД в ООД – 1000 лева

 • Продажба на ЕТ – 150 лева

 • Продажба на ЕООД – 220 лева

   

  Ликвидация и заличаване на фирми:

 • Заличаване на ЕТ – 180 лева

 • Заличаване на ЕООД, ООД – 450 лева 

 

         Освен това изваждаме Удостоверение от Агенция по вписванията /актуално състояние/ за вече регистрирани фирми - 30 лева

Изваждане на фирмен печат – 30 лева

Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече