0888945244
0887798565

office@mitrev-g.com

Вещно право

Адвокатска кантора „МИТРЕВ-Г” е успяла да се утвърди през годините в областта на вещното право и е помогнала на много свои клиенти да изяснят и разрешат своите проблеми в сферата на частната собственост.

 

Собствеността и въпросите свързани с нея, засягат всеки член на съвременното общество. Именно затова казусите свързани с правата и задълженията на хората в сферата на собствеността са най-широко разпространени.

 

За тази цел ние даваме на своите клиенти консултации и съдебна защита относно:

  -   собствеността и съсобствеността на недвижими имоти и/или вещи;

  -   определяне на дяловете между съсобствениците;

  -   правата и задълженията породени от етажна собственост;

  -   ограничение на собствеността;

  -   права върху чужда вещ;

  -   владение; защита на владение; ползване и обзщетение за ползването;

  -   придобиване правото на собственост чрез правна сделка – покупко-продажба;     

  -   дарение, договор за издръжка и гледане;

  -   придобиване правото на собственост по давност;

  -   защита на правото на собственост;

  -   отчуждаване на недвижими имоти за държавни и общински нужди;

  -   вписвания в имотния регистър и кадастър;

 

Изготвяме нужните документи за извършване на доброволна делба, както и самата делба.

 

Водим  дела относно защита на собствеността и законните интереси на лицата, както и извършването на делба по съдебен ред.

 

Предлагаме пълно съдействие по изваждане на документи необходими за издаване на Разрешение за ползване (Акт 16) и вкарване в експлоатация на нови сгради;

 

Не се колебайте да потърсите своевременно компетентната правна услуга!

Завеждане на граждански искове

виж повече

Вписване в Търговския регистър на ООД, ЕТ, АД и всички видове търговски дружества.

виж повече

Агенция "МИТРЕВ-Г" е една от първите в посредническите услуги, свързани с недвижими имоти в България

виж повече